The Hebrew university homepage. Neuropsychiatry lab new website
Neuropsychiatry Lab

המעבדה הנוירופסיכיאטרית פועלת כדי לגשר על הפער בין הפרקטיקה הרפואית והמחקר החישובי, הנוירולוגיה והפסיכיאטריה, הפיזיקה והפסיכולוגיה, במטרה לעצב מחדש את הבנתנו את ה"עצמי" האנושי ואת מחלותיו. אנו עובדים עם ולמען חולים נוירולוגיים ופסיכיאטריים במחלקה הנוירולוגית, במרפאה הנוירופסיכיאטרית, ביחידה לנוירופיזיולוגיה התערבותית ובחדר הניתוח. אנו משתמשים בשיטות חישוביות מתקדמות המיושמות ישירות על נתונים קליניים, שיטות ה"נתפרות" במיוחד על מנת לשפר את המהלך הקליני וההבנה המדעית של הפרעות נוירופסיכיאטריות. הצוות הרב-תחומי שלנו מורכב מרופאים, פיזיקאים, אנשי מחשבים ופסיכולוגים, המבצעים מדידות אלקטרופיזיולוגיות ומטבוליות בנבדקים בריאים ובפציינטים נוירופסיכיאטריים. אנו מבצעים אנליזות מורכבות ובונים מודלים במטרה להבין בצורה טובה יותר את ה"עצמי" האנושי במצבים בריאים ובמצבי מחלה.

הכלים שאנו משתמשים בהם כוללים בדיקת תהודה מגנטית תפקודית (fMRI), רישום גלי מוח רב ערוצי, חוץ ותוך גלגלתי (multi-channel EEG, intracranial EEG), התקני מציאות מדומה (VR), וגירוי קורטיקלי ישיר. המעבדה שלנו ממוקמת בתוך המחלקה הנוירולוגית ואנו עובדים בשיתוף פעולה קרוב עם מחלקות הפסיכיאטריה, הנוירורדיולוגיה והנוירוכירורגיה, שיתוף שמאפשר לנו לבדוק חולים ולסייע להם בזמן אמת. אנו מפתחים גישות חישוביות על מנת לענות על צרכים רפואיים מדויקים של מטופלים וקלינאים. נושאי המחקר העיקריים שלנו כוללים מצבים קליניים קורטיקליים כגון אפילפסיה, מחלות נוירודגנרטיביות, הפרעות דיסוציאטיביות וקונברסיביות, אמנזיות, דיסאוריינטציה והפרעות תפישה וקוגניציה נוספות. שילוב מעורבות קלינית ישירה עם גישות חישוביות חדשניות מאפשר לנו לקרוא תיגר על ההגדרה המקובלת של ה"עצמי" האנושי לקראת הבנה מחודשת של הנוירופסיכיאטריה, כמו גם לפתח כלים קליניים יעילים ומותאמים לכל מטופל.
All Rights Reserved Copyright © The Hebrew University of Jerusalem.